Przebieg współpracy

Poniżej prezentujemy przykładowy model współpracy pomiędzy naszą firmą a Klientem. Model ten jest przykładowy i może ulec zmianie chociażby z uwagi na różny standard wykończenia i różne oczekiwania poszczególnych Klientów. Zwłaszcza kwestie formalne związane z adaptacją terenu, zagospodarowaniem działki, przygotowaniem dokumentacji, wystąpieniem o pozwolenie na budowę itp. mogą być w różnym stopniu rozłożone pomiędzy Wykonawcę a Klienta.

FIRMA BUDOWLANA
KLIENT
1. PRZYGOTOWANIE OFERTY
 • Przygotowanie oferty w oparciu o zapytanie Klienta wraz z uwzględnieniem jego indywidualnych preferencji
 • Przygotowanie ewentualnych wariantów alternatywnych
 • Przygotowanie zapytania z uwzględnieniem typu domu, powierzchni lub ze wskazaniem konkretnego projektu
 • Określenie planowanego standardu wykończenia
 • Określenie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót
2. PODPISANIE UMOWY
3. PRZYGOTOWANIE REALIZACJI
 • Wykonanie adaptacji projektu
 • Wykonanie planu zagospodarowania terenu
 • Przygotowanie projektów instalacji
 • Ustalenie zakresu i standardu robót
 • Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Wystąpienie o pozwolenie na budowę
 • Wyrys działki
 • Warunki zabudowy
 • Badania geotechniczne
 • Specyfikacja materiałowa
 • Specyfikacja oczekiwanego wyposażenia domu
 • Złożenie dokumentacji w urzędzie
4. POZWOLENIE NA BUDOWĘ
5. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI
 • Wytyczenie budynku na działce
 • Roboty ziemne
 • Posadowienie budynku
 • Wykonanie ścian i stropów
 • Wykonanie konstrukcji dachu
 • Wykonanie pokrycia dachowego wraz z rynnami
 • Montaż okien i drzwi zewnętrznych
 • Wykonanie elewacji budynku
 • Montaż okien i drzwi zewnętrznych
 • Wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych
 • Wykonanie tynków wewnętrznych
 • Wykonanie podłoża pod posadzki
 • Ocieplenie poddasza
 • Zgłoszenie rozpoczęcia budowy
 • Przyłącze energetyczne na potrzeby budowy
 • Przyłącze wody
 • Przekazanie terenu pod budowę
 • Odbieranie poszczególnych etapów robót
 • Współpraca z wykonawcą na każdym etapie prowadzenia robót
6. PRZEKAZANIE BUDYNKU