Materiały budowlane

Materiały budowlane – porównanie kosztów i czasu budowy!

Decydując się na budowę domu staniemy przed wyborem materiału z którego nasz dom ma powstać. Wyberając materiał budowlany będziemy kierować się różnymi przesłankami, wśród których na pewno będą cena oraz czas budowy.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny wykonania 1m2 ściany w różnych technologiach, według cen materiałów z I kwartału 2005 roku przy założeniu, że stawka robocizny wynosi 10,50 zł netto za godzinę. Nakład czasu pracy nie uwzględnia wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Porównanie kosztów wybudowania 1m2 ściany
Rodzaj materiału Grubość
przegrody [cm]
Całk. koszt
muru netto [zł]
Współ. przenikania
ciepła U
Technologia
wykonania ściany
Nakład czasu
YTONG PP 2/0.4S+GT 36,5 136,24 0,29 jednowarstwowa 0,88
Pustak ceramiczny U-220 25 + 10 149,23 0,29 dwuwarstwowa 3,86
Pustak poryzowany 44,0 154,36 0,31 jednowarstwowa 1,15
Pustak „suporeks” 500 36,0 134,88 0,44 jednowarstwowa 1,44

 

Przyjmijmy zatem że nasz dom będzie miał powierzchnię ścian wynoszącą 150m2 wówczas koszty będą wyglądały następująca:

  • Ytong – 136,24 zł x 150 m2= 20 346 zł
  • Pustak ceramiczny U-220 – 149,23 zł x 150 m2= 22 384,5 zł
  • Pustak poryzowany – 154,36 zł x 150 m2= 23 154 zł
  • Pustak „suporeks” 500 – 134,88 zł x 150 m2 = 20 232 zł

Porównanie czasu wykonania 150 m2 ścian (przy założeniu ośmiogodzinnego dnia pracy):

  • Ytong – 0,88h/m2 x 150 m2= 132 godziny -> ok. 2,5 tyg.
  • Pustak ceramiczny U-220 – 3,86h/m2 x 150 m2= 579 godzin -> ok. 10,5 tyg.
  • Pustak poryzowany – 1,15h/m2 x 150 m2= 172,5 godziny -> ok. 3,0 tyg.
  • Pustak „suporeks” 500 – 1,44h/m2 x 150 m2 = 216 godzin -> ok. 4 tyg.

Należy pamiętać, że zarówno cena jak i czas wykonania nie powinny być jedynym kryterium wyboru materiału budowlanego. Sam wybór materiału należy przede wszystkim do projektanta. Niektóre projekty domów zawierają warianty alternatywne, jeśli nie wówczas ewentualna zmiana materiału powinna być poprzedzona stosownymi obliczeniami. Przy wyborze projektu warto również zwrócić uwagę czy odpowiada nam zakładana w projekcie grupa materiałowa.